A  N E M Z E T  M Ú Z E U M A
Arculattervezés a Magyar Nemzeti Múzeum és kapcsolódó intézményei számára

Az egyik legnagyobb (és legszebb) tervezőgrafikai kihívás egy intézmény arculatát megtervezni (akár pályázati szinten is), főleg ha egy olyan hosszú múlttal rendelkező, országos múzeumról van szó, mint a Magyar Nemzeti Múzeum. 2021 őszén lehetőség nyílt a Múzeum mint ernyőmárka logójának és arculati koncepciójának kialakítására és a kisarculati grafikai megtervezésére.
A nyílt pályázaton bárki részt vehetett, grafikusként és történész muzeológusként nekem személy szerint pedig kivételesen élvezetes volt a múzeum történetében és jövőjében elmélyülés után kivitelezni terveimet. 
Nagyszerű kihívásnak tekintettem a tervezési és a kivitelezési szakaszt is, hiszen a pályázati kiírás szerint elsősorban az alábbi kérdésekre kellett minél tökéletesebb megoldást találni:
•  Hogyan és milyen grafikai eszközökkel hozható létre egy olyan karakteres, hosszú távon és minden felületen jól alkalmazható logó/embléma, amely a Nemzeti Múzeum (és egyben nemzetünk) sokoldalú történetét, kulturáját és üzenetét képes szimbolizálni?
•  Ezzel együtt hogyan és milyen grafikai eszközökkel hozható létre és alkalmazható a jövőben egy olyan letisztult arculat, amely az egész intézményrendszert, tehát az MNM-en kívül 13 hazai és 7 külföldi filiálét, tehát összesen 21 intézményt egységesen fémjelez?
A  K O N C E P C I Ó
Az teljesen egyértelmű volt számomra, hogy a leendő logónak és arculatnak mindenképpen fontos és praktikus része volna egy szimbólum. Alapos átgondolás után pedig az is eldöntésre került, hogy valamelyik koronázási jelvényünk, konkrétan a koronázási palást lenne a tökéletes szimbólum. Történelmi és grafikai szempontból is alkalmas lehet ernyőmárka kiindulópontjának, mivel:
•  A palást nemzetünk és a magyar államiság egyik legnagyszerűbb jelképe, így természetesen a Nemzeti Múzeum őrzi, annak is a szimbóluma.
•  E történelmi kincsünk így maga a tradíció, ugyanakkor remek formájából egy korszerű szimbólum is kirajzolható grafikailag. 
•  A szimbólum ezen kívűl sokszínűséget és nyitottságot, illetve sokoldalú felhasználhatóságot is rejt magában.
A  L O G Ó
Véleményem szerint a kör az egyik legegyszerűbb, legjobban használható forma és egyben logó elem. Ebből az alapformából szerkesztettem ki az új szimbólumot. A logó egyik különlegessége/praktikuma is e formájából adódik. A félkör alapforma tökéletesen illeszkedik a felirathoz, míg teljes körré alakítva is működőképes szimbólum.
A jó logó legtöbb ismérvét (megjegyezhetőség, sokoldalúság, időtállóság) izgalmas módon ötvözi egy konkrét megközelítése egy logónak. A jó értelemben vett egyszerűsége, hogy képesek-e az emberek emlékezetből felidézni, esetleg lerajzolni.* 
(Ezért is figyelhető meg sok vezető cégnél, hogy egyre jobban igyekeznek egyszerűsíteni a logójukat az idő előrehaladtával).
Logótervem formája ebben a szellemben készült. Vonalakból kiszerkeszthető a teljes forma, és az így kapott 9 sávból álló szimbólum reményeim szerint az egyediség és megjegyezhetőség arany középútja.
Egy ilyen átfogó és sokoldalú intézményrendszert elsősorban dinamikus logó rendszerben lehet és érdemes megjeleníteni. A szimbólum formájának dimamikus változtatását is kipróbáltam, izgalmas és felixibilis lehetne, de 21 féle intézménynél már túlzottan bonyolult lenne a rendszer. Így a jól értelmezhető színkódokkal való elkülönítést alkalmaztam.
A  S Z Í N V I L Á G
Ahhoz, hogy mind a 21 intézményt különböző színekkel lehessen elkülöníteni, meghatároztam 7 alapszínt. 3‒3  árnyalatukkal létrehozható egy harmonikusan egységes ugyanakkor jól elkülöníthető vizuális arculati rendszer. Fontos megjegyezni, hogy e színek kiválasztásakor egyedül a főintézménynél volt tudatos választás az arany. Bármelyik szín kapcsolható még bármelyik intézményhez.
A  T I P O G R Á F I A
Logótervemben egy olyan betűtípust igyekeztem párosítani a szimbólumhoz, ami nemcsak tökéletesen passzol hozzá, hanem átfogó betűcsaládként minden kommunikációs felületen működhet a jövőben. Jelen esetben ez a Lexend, melynek több praktikus előnye is van:
•  A fontot kimondottan a tökéletes olvasási élményre fejlesztette ki közösen az Apple, a Google, a HP, a Microsoft és a Stanford Egyetem.
•  A fontnak összesen 8 altípusa létezik, amelyek mind 9-9 különböző vastagságú változatot tartalmaznak, így összesen 72 variációt biztosítanak az átfogó arculati kommunikációhoz.  
•  A font természetesen tartalmazza az európai nyelvek, így a magyar nyelv teljes karakterkészletét is.
•  A teljes család ingyenesen elérhető a Google Fontsok között, így a Múzeum bármely munkatársa számára azonnal és könnyen telepíthető és használható.
A Z  A R C U L A T
Az arculati koncepció kialakításakor két fontos elképzelésem és célom volt:
•  Egy olyan korszerű és flexibilis arculati rendszer létrehozása, amely - lehetőség szerint - az összes offline és online felületen jól működhet.
•  Az arculati rendszer grafikai elemei ezzel együtt minél jobban és könnyebben variálhatóak lehessenek (szín, forma, stb. szempontjából).
Ehhez alapvetően két arculati/grafikai elemet használtam, ezek:
D E S I G N :
Kántor Attila (Suppro Design Studio)

©  2 0 2 1