Ferencváros – az irodalmárok otthona

Időszaki kiállítás a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben ismeretlen kerületek is irodalmi rangra emelkedhetnek, ha egy költő emlékei, hangulatai, élményei fűződnek egy-egy városrészhez. Ritkaság, hogy íróember föl ne keresné születése táját, gyermekkorának városát műveiben. Nem közömbös a hangulat sem. Kocsmakertek hűsén fogyasztott sörök közben megfigyelni a poharazó polgárokat - írónak való feladat. Vagy magányosan elvetődni szűk, de kedves sikátorokba, vagy egyedül ülni a pohár mellett és keseregni a magánosság fölött, ez is íródolog. Erről is sok írás tanúskodik. 
A Ferencváros olyan hely volt mindig, ahol sok irodalmár talált otthonra. Akik itt laktak, elindultak felfedezni környezetüket, sokan az érett ember szemével figyelték a várost, de például ,József Attila a Curricuiumi vitae-ben gyermekkorára emlékezik vissza. "Fát és szenet loptam a Ferencvárosi pályaudvarról, hogy legyen fűtenivalónk". Az emlék nem ragyogó, nem is hangulatos, egyszerűen szomorú. De nem ő az egyetlen, akinek ez természetes, sőt szükségszerű kötelessége volt. "A város peremén lakó szegény emberek élete könnyel, füsttel, fásultsággal volt tele. Helyet kapnak a városnak ezen a részén a kispolgárság képviselői is. Erről tanúskodnak az apró, földszintes családi házak, amelyek átmenetet képeznek a munkáslakta "városi házak" és az előkelőbb negyedek szerényebb villái között. A Ferencvárosról szóló írások legtöbbje az ünneplőbe öltözött vasárnapokat is megörökítik. 
Nem véletlen, hogy jóformán valamennyi irodalmi műfajban - olvassunk bár regényt, novellát, verset, találkozhatunk a régi, illetve fejlődő Ferencvárossal. A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény májusban nyíló kiállításán alábbiakban azok az irodalmárok szerepelnek, akik itt laktak és munkásságukban megjelenik a ferencvárosi mindennapok világa. Móricz Zsigmond (Üllői út 91. és 95.), Krúdy Gyula (a Ferenc körúti bérházak lakója), Arany János (Erkel utca 20 és Üllői út 7.), vagy éppen Mikszáth Kálmán (Lónyay utca 13/A) mellett a Lázár Ervin – Vathy Zsuzsa íróházaspár mindennapjaiba, ferencvárosi otthonába is bepillantást nyerhetnek a magyar irodalom szerelmesei.
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény – 2019.05.30.–09.08.
Kurátor: dr. Gönczi Ambrus
Grafika: Kántor Attila
Fotó: Gergely Gábor
E-mail  ​​​​​​​  Facebook  ▪  ​​​​​​Flickr