🇭🇺
ÚTI CÉL: REMÉNY
A nemzetközi gyermekvonat-akció​ a két világháború között
Az első világháborús vereség, majd az azt követő forradalmak súlyos politikai, gazdasági és társadalmi válságba sodorták az országot. Az állandósult élelmiszer- és nyersanyaghiány, az ellátási gondok, a társadalom elszegényedése 1919 végére vált a legsúlyosabbá. Ehhez járult még hozzá a megszállt, majd a trianoni békét követően Magyarországtól elszakított területekről érkező menekültek tömege. 
A válságos időszak a gyermekek számára jelentette a legnagyobb megpróbáltatást. Ezt ismerték fel különböző magyar és külföldi szervezetek, magánszemélyek és egyházak. Az összefogás eredményeképp született meg az a több európai országot érintő segélyprogram, amely kiállításunk fő témáját adja. A gyermekvonatok történetét, társadalmi-kulturális vetületét a nagyközönség kevéssé ismeri, holott számos család érintett volt benne, és sokan a mai napig is őrzik az akcióval kapcsolatos tárgyi emlékeket, fotókat, dokumentumokat. A segélyakció során sok, olykor generációkon is átívelő kapcsolat jött létre a magyar és a külföldi befogadó családok között. 
🇬🇧
DESTINATION: HOPE
The International Children’s Train Action in the Interwar Period
Defeat in World War I and the revolutions that followed plunged Hungary into serious social, political and economic crises. Persistent shortages of food and raw materials, supply problems and the impoverishment of society reached a low point in 1919. These problems were compounded by masses of refugees fleeing from the occupied territories of the former Austro-Hungarian Monarchy, which Hungary then lost as a result of the Trianon Peace Treaty in 1920. 
The troubled aftermath of the war affected children the hardest. This was soon recognized by various Hungarian and foreign organizations, individuals, and churches. As a result of their collaboration an aid program was organised, which is the main theme of our exhibition. The historical and socio-cultural aspects of the so-called children's trains are little known to the general public, despite many families being involved in the program. Numerous participants still preserve memories, photos and documents related to the aid program. During the relief campaign numerous relationships, sometimes even intergenerational ones, were established between Hungarian and host families.
🇳🇱
BESTEMMING: HOOP
De internationale kindertreinactie in het interbellum
De Eerste Wereldoorlog en de revoluties na de nederlaag dompelden Hongarije in een ernstige politieke, economische en sociale crisis. Aanhoudende voedsel- en grondstoffentekorten, bevoorradingsproblemen en de verarming van de maatschappij bereikten in 1919 een extreem dieptepunt. Dit werd nog verergerd door massa's vluchtelingen uit de bezette gebieden van het voormalige Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk, die later bij het Vredesverdrag van Trianon van Hongarije werden geannexeerd. 
De nasleep van de oorlog betekende de grootste beproeving voor kinderen. Dit werd al snel erkend door verschillende Hongaarse en buitenlandse organisaties, personen en kerken. Als resultaat van hun samenwerking kwam een hulpprogramma tot stand, dat het hoofdthema van onze tentoonstelling vormt. De historische en sociaal-culturele aspecten van de zogenaamde kindertreinenactie zijn bij het grote publiek weinig bekend, hoewel vele gezinnen bij deze actie betrokken waren. Veel deelnemers aan het programma bewaren nog steeds herinneringen, foto's en documenten die met de actie te maken hebben. Tijdens de hulpactie ontstonden vele, soms zelfs intergenerationele banden tussen Hongaarse en buitenlandse gastgezinnen.
KURÁTOROK / CURATORS / CURATOREN
Dr. Perényi Roland
történész, a Budapesti Történeti Múzeum - Kiscelli Múzeum igazgatója
Dr. Réthelyi Orsolya történész, irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Néderlandisztika Tanszékének vezetője

Szakmai tanácsadó testület / Academic Advisory Board / Academische adviesraad
Dr. Maarten J. Aalders (Kampen University), Dr. Ablonczy Balázs (MTA), Dr. Hajtó Vera (MTA), Roeland Hermans (KADOC-KU Leuven)

fotók / photos / foto's 
Keppel Ákos - Szebellédi Attila (Budapesti Történeti Múzeum)

grafikai munkák / graphic design / Grafische vormgeving
Ipsics Barbara: arculat - Kántor Attila: tablók, vonat stencilek

©️ 2021